Sunday, June 28, 2015

Santosh Suryawanshi ब्राह्मन हिंदू नाही तो वैदिक आहे! संस्कृताचा अधिकारी आहे.भारतीयांना (obc sc st nt vjnt) कुठे तो अधिकार ! दोघे भिन्न होय.Santosh Suryawanshi
 ब्राह्मन हिंदू नाही तो वैदिक आहे! संस्कृताचा अधिकारी आहे.भारतीयांना (obc sc st nt vjnt) कुठे तो अधिकार !
दोघे भिन्न होय.


No comments: