Monday, September 21, 2015

Shyamol Roychoudhury 12:38am Sep 22 Kaun hai yeh chutiya, jo bol raha hai ki Hindutya insaaniyat ke khilaf hai!! abe gadha, hinduon se badkar kisi aur dharam ke pas insaaniyat hai hi nah


Shyamol Roychoudhury
Shyamol Roychoudhury12:38am Sep 22
Kaun hai yeh chutiya, jo bol raha hai ki Hindutya insaaniyat ke khilaf hai!! abe gadha, hinduon se badkar kisi aur dharam ke pas insaaniyat hai hi nahi.
Original Post
Palash Biswas
Palash Biswas1:46pm Sep 21
--
Pl see my blogs;


Feel free -- and I request you -- to forward this newsletter to your lists and friends!

No comments: