Friday, August 7, 2015

Noor Mohammad Noor Plash Vishvash ka k,hani sanklan ANDE SE,TE LOG....AB AP LOG BHI ESE DEKH K,HANIYAN SE,NE MATT LAGNA...KYA??????HANN.Kolkata menn ek aisa bhi k,hanikar hai jo an,don ki trah apni k,han+yon SE,TA THHA...ek din uska moh,bhang ho gya aour wo AMRICA ko sao,dhan kar so gya...aour an,don ki trah ab wo khud ko hi SE r,ha hai...hadd hai lijiye uski k,haniyon ki kitab dekhiye.......

Plash Vishvash ka k,hani sanklan
ANDE SE,TE LOG....AB AP LOG BHI ESE DEKH K,HANIYAN SE,NE MATT LAGNA...KYA??????HANN..

Noor Mohammad Noor's photo.

Kolkata menn ek aisa bhi k,hanikar hai jo an,don ki trah apni k,han+yon SE,TA THHA...ek din uska moh,bhang ho gya aour wo AMRICA ko sao,dhan kar so gya...aour an,don ki trah ab wo khud ko hi SE r,ha hai...hadd hai lijiye uski k,haniyon ki kitab dekhiye......


--
Pl see my blogs;


Feel free -- and I request you -- to forward this newsletter to your lists and friends!

No comments: